• Ethereum Classic

  Каллистогийн талаарх мэдээлэл:

  Technical details
  ● POW Algo: Dagger Hashimoto (Ethash)
  ● Block interval: ~15sec
  ● Block reward: 600 CLO (30% treasury fee)
  ● 100% compatible with Ethereum Virtual Machine
  ● The maximum supply: 6,500,000,000 CLO.

  https://forum.ethereumclassic.org/t/the-callisto-network-information-create-new-topic-and-ask-away/533

  posted in Алткойн read more
 • Ethereum Classic

  Энэ жил маш сайн өсөх зооснуудын нэг ETC болно.
  3.5-нд шинээр Callisto форк гаргаж байгаа. 3.5-с өмнө ETC хадгалсан хүн тэнцүү тооны CLO-той болно. Энэ Callisto нь бусдаас зооснуудаас ялгарах шинэ инноваци учраас ETC-н ханшид их нөлөөлөх учиртай. ETC-г Телеграм груп дээр идэвхтэй ярилцаж байсан тул мэдээллээс хоцормооргүй байвал телеграм групт элсээрэй. https://t.me/mongolbitcoin

  Өдөр: 2018.02.13
  USD ханш 33.15$
  BTC ханш: 0.00383858 btc

  posted in Алткойн read more

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.