• E
    erkhemee

    Монголоос криптовалют хэрэглэгч, дэмжигч, хөгжүүлэгчдийн ТББ байгуулаад Bitcoin Foundation -д гишүүнээр элсвэл ямар вэ?
    Өмнө нь Linux, Open source дэмжигчид нийлж байгаад OpenMN гээд төрийн бус байгууллага болж зохион байгуулалтад орж байсан шиг.

    Ийм албан статустай байгууллагаас олон нийтэд зөв мэдээлэл өгч байхгүй бол OneCoin эдэр гэсэн луйвар олон гарах байх.

    posted in Чөлөөт сэдэв - Чат read more

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.