Амжилтгүй CME Futures


 • administrators

  12 сарын 18 оны өдөр зарлагдсан СME арилжааны дүн хэт бага байсны улмаас удаан хугацаанд үүссэн хүлээлт байхгүй болж хүчтэй уналтыг үүсгэсэн.
  12.26-с тогтворжиж сэргэж эхэллээ.
  Шинээр крипто арилжаа оролдож байсан хүмүүс барьц алдаж хохиролтой арилжаа хийсэн шиг байна.

  Ийм тогтворгүй үед зүгээр л Hodl хийх хэрэгтэй.

  Түүхэнд болж байсан Биткойны ханшийн уналтыг графикаар үзүүлэв.

  alt text


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.