Принцтоны их сургуулиас гаргасан хичээлүүд


 • administrators

  Америкын Princeton University-с гаргасан онлайн хичээл. Уг сургууль Америктаа чансаагаараа 1-т жагсаж байна.
  Биткойны талаар гүнзгий ойлголттой болохыг хүсэж буй IT-н оюутан багш нарт зориулсан хичээлүүд болно.

  цуврал олон лекц бий.

  http://bitcoinbook.cs.princeton.edu/

  _


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.