Доорх жагсаалтанд багтах сонирхолтой хүмүүс байвал цаашид би үргэлжлүүлэн нэмэх болно.

Монголын Биткойн арилжаачид маань шимтгэл бага, хурдан шуурхай гэдгээрээ гадны сайтуудаас хамаагүй илүү.

.

Enhee Golden light

https://www.facebook.com/BitcoinATMMongolia/

Coingo

https://www.facebook.com/Coingo.mn/