Universal Basic Income - Эх орны хишиг


  • administrators

    Шотланд улс Universal Basic Income буюу манайхаар "эх орны хишиг" туршилт хэлбэрээр тарааж эхлэхээр шийджээ. хэхэ. Финлянд, Канад улс бас энэ жилээс туршиж байгаа юм байна.

    АНУ насанд хүрсэн хүн бүрт 1000$ өгөөд "эх орны хишиг" төсөл хэрэгжүүлэх юм бол 8 жилийн дараагаас эхлэн эдийн засаг нь жил бүр 12%-р өсөх маягаар үр өгөөжөө өгнө гэсэн судалгаа гаргасан байна.

    Манайд хэрэгжээд бүтэлгүйтсэн зүйл баруунд моодонд орж байна гэхээр жоохон хөгжилтэй санагдаж байна уу? :)


Log in to reply
 

Looks like your connection to MongolBitcoin was lost, please wait while we try to reconnect.