Монгол Улс өрөө төлж чадахгүй дефолт болох уу? юу гэж бодож байна?