Үйл явдал, сургалт, бизнесийн зар суртчилгаагаа сайт дээр чөлөөтэй байрлуулж болно шүү