"Блокчайн: Оросын шинэ газрын тос" нэртэй чуулган саяхан болжээ.

Мөн алдарт програмист Виталик Оросын засгийн газрын банктай харилцан ажиллах тухай протоколд гарын үсэг зурсан байна