За манай сэтгүүлч нар Биткойны талаар мэдээ нийтлэл бэлтгэх гэж байгаа бол Админы зүгээс доорх зүйлс дээр туслалцаа үзүүлхэд бэлэн байна.

  • Үүнд мэргэжлийн үг хэллэгийг хөрвүүлэх тал дээр зөвлөгөө өгөх, тайлбар хийх,
  • Цаашид юуны талаар бичвэл сонирхолтой байх талаар
  • Асуух лавлах зүйлс байвал туслах