Сайхан мэдээ дуулгая.
Энэтхэг улсын засгийн газар Биткойныг хүлээн зөвшөөрөх тухай асуудал хэлэлцэгдэж нааштай мэдээ гарсан тул анхааралдаа аваарай.