Golem Ethereum шиг тэсрэлт хийх гээд байна гээд л яригдаад байна даа. Өнөөдөр 56 цент байна.

alt text