таамагласан болгон өсөөл гоё байх чинь вэ.

IOTA таагүй хэл аманд орооцолдож өсөлт нь зогсох талдаа оржээ.